Môn Toán Lớp 6 tính nhanh 1/3-3/5+5/7-7/9+9/11-11/13+13/15+11/13-9/11+7/9-5/7+3/5-1/3

Question

Môn Toán Lớp 6 tính nhanh
1/3-3/5+5/7-7/9+9/11-11/13+13/15+11/13-9/11+7/9-5/7+3/5-1/3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 11 tháng 2022-04-08T09:10:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-04-08T09:11:54+00:00

  Đáp án:

  1/3-3/5+5/7-7/9+9/11-11/13+13/15+11/13-9/11+7/9-5/7+3/5-1/3

  =(-1/3-1/3)+(5/7-(-5/7))+……….+(-11/13-11/13)+13/15

  =0+0+…+0+13/15

  =13/15

  Giải thích các bước giải:

   

 2. hoaianh
  0
  2022-04-08T09:12:20+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{13}{15}$.

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{5}+\dfrac{5}{7}-\dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{11}-\dfrac{11}{13}+\dfrac{13}{15}+\dfrac{11}{13}-\dfrac{9}{11}+\dfrac{7}{9}-\dfrac{5}{7}+\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{3}$

  $=(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3})+(-\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{5})+(\dfrac{5}{7}-\dfrac{5}{7})+(-\dfrac{7}{9}+\dfrac{7}{9})+(\dfrac{9}{11}-\dfrac{9}{11})+(-\dfrac{11}{13}+\dfrac{11}{13})+\dfrac{13}{15}$

  $=\dfrac{13}{15}$.

   

  mon-toan-lop-6-tinh-nhanh-1-3-3-5-5-7-7-9-9-11-11-13-13-15-11-13-9-11-7-9-5-7-3-5-1-3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )