Môn Toán Lớp 6 Tính tổng S=1/1.2+1/2.3+1/3.4+=.1/98.99+1/99.100

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính tổng
S=1/1.2+1/2.3+1/3.4+………….1/98.99+1/99.100 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 6 ngày 2022-01-10T17:57:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T17:58:14+00:00

  $S=1/1.2+1/2.3+1/3.4+………….+1/98.99+1/99.100$

  $⇔S = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + …. +1/98 – 1/99 + 1/99 – 1/100$

  $⇔S = 1 – 1/100$

  $⇔S= 99/100$

  0
  2022-01-10T17:58:23+00:00

  Áp dụng :`1/[n(n+1)]=1/n – 1/(n+1)`

  `S=1/(1.2)+1/(2.3)+…+1/(99.100)`

  `S=1-1/2+1/2-1/3+…+1/99-1/100`

  `S=1-1/100`

  `S=99/100`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )