Môn Toán Lớp 6 Toi muon giai bai 1.59

Question

Môn Toán Lớp 6 Toi muon giai bai 1.59 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-toi-muon-giai-bai-1-59

in progress 0
Allison 4 tháng 2022-08-23T10:19:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. a ) Phòng chiếu phim có tất cả số vé là :

  `18 . 18 = 324` ( vé )

  Có số vé không bán được là :

  `324 – 10550000 : 50000 = 113` ( vé )

  b ) Số tiền bán vé thu được là :

  `324 . 50 000 = 16200000` ( đồng )

  c ) Số tiền bán vé thu được là :

  `( 324 – 41 ) . 50 000 = 14150000` ( đồng )

                                   Đáp số : `a ) 113` vé

                                                  `b ) 16200000` đồng

                                                  `c ) 14150000` đồng

  `#dtkc`

   

  0
  2022-08-23T10:21:18+00:00

  Số ghế có trong phòng là:

  `18xx18=324`(ghế)

  a)Tối thứ `6` số vé bán đc là:

  `10.550.000:50.000=211`(vé)

  Số vé chưa bán là:

  `324-211=113`(vé)

  b.Số tiền bán đc khi bán hết vé là:

  `50.000xx324=16.200.000`(đồng)

  c.`41` vé bằng số tiền là:

  `41xx50.000=2.050.000`(đồng)

  Số tiền thu đc khi bán vé tối CN là:

  `16.200.000-2.050.000=14.150.000`(đồng)

  Đ/S:…………

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )