Môn Toán Lớp 6 Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: |x|bé hơn hoặc bằng 3

Question

Môn Toán Lớp 6 Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: |x|bé hơn hoặc bằng 3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
30 phút 2022-09-18T11:22:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T11:24:06+00:00

  Lời giải:

  $|x|≤3$

  $=>x={-3;-2;-1;0;1;2;3}$

  $∑x=0$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )