Môn Toán Lớp 6 Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tín

Question

Môn Toán Lớp 6 Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra đúng mua 25 bút, Hà mua 20 bút .Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 2 ngày 2022-09-23T17:31:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T17:32:26+00:00

  Vì số bút trong mỗi hộp bằng nhau và trong mỗi hộp có từ hai bút trở lên nên số bút trong mỗi hộp là ước chung của `25` và `20.`

  Ta có:

  `25=5^2`

  `20=2^2 .5`

  `->\text{ƯCLN}(25;20)=5`

  `->\text{ƯC}(25;20)=Ư(5)={1;5}`

  Vì mỗi hộp có từ hai bút trở lên nên số bút trong mỗi hộp là `5` chiếc bút.

  Vậy mỗi hộp bút chì màu có `5` chiếc bút.

  0
  2022-09-23T17:33:13+00:00

  Ta có :

  `25 = 5^2`

  `20 = 2^2 . 5`

  `=>ƯCLN(25 ; 20) = 5`

  `=> ƯC(25 ; 20) = Ư(5) = {1 ; 5}`

  Mà mỗi hộp có từ hai chiếc bút trở lên `=>` mỗi hộp có `5` chiếc bút

  `#dtkc`

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )