Môn Toán Lớp 7 `(1-2x)^7=1/128` làm sao tải geogebra.org mà tải trên microsoft tone hay blue stacks

Question

Môn Toán Lớp 7 `(1-2x)^7=1/128`
làm sao tải geogebra.org
mà tải trên microsoft tone hay blue stacks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 7 tháng 2022-08-20T15:27:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:28:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `(1 – 2x)^7 = 1/128`

  ` (1 – 2x)^7 = (1/2)^7`

  `=> 1 – 2x = 1/2`

  `=> 2x = 1 – 1/2`

  `=> 2x = 1/2`

  `=> x = 1/4`

  Vậy `x = 1/4`

   

  0
  2022-08-20T15:28:46+00:00

  Đáp án:1/4

   

  Giải thích các bước giải:

  (1 -2x) mũ 7 = (1/2) mũ 7

  1-2x = 1/2

  2x = 1 – 1/2

  2x= 2/2-1/2

  2x=1/2

  x=1/2:2

  còn cái ứng dụng trên mình ko bik đấy là cái j nhá

  x=1/4

  vậy x =1/4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )