Môn Toán Lớp 7 4/11x-1/4=-5/11 Nhanh lên nhé

Question

Môn Toán Lớp 7 4/11x-1/4=-5/11
Nhanh lên nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 3 tuần 2022-07-30T11:53:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T11:54:04+00:00

  `4/11 x -1/4=-5/11`

  `4/11 x=-5/11+1/4`

  `4/11 x=-9/44`

  `x=-9/44 :4/11`

  `x=-9/44 xx 11/4`

  `x=-9/16`

  Vậy `x=-9/16`

  0
  2022-07-30T11:54:43+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\frac{4}{11}$ . x -$\frac{1}{4}$ = $\frac{-5}{11}$ 

  $\frac{4}{11}$ . x                       = $\frac{-5}{11}$ + $\frac{1}{4}$

  $\frac{4}{11}$ . x                       = $\frac{-9}{44}$ 

                          x                       = $\frac{-9}{44}$ : $\frac{4}{11}$

                          x                       = $\frac{-9}{16}$

  +, Vậy x = $\frac{-9}{16}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )