Môn Toán Lớp 7 4 với 7 khỏi làm nha mọi người em cần gấp la2ms ạ

Question

Môn Toán Lớp 7 4 với 7 khỏi làm nha mọi người em cần gấp la2ms ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-4-voi-7-khoi-lam-nha-moi-nguoi-em-can-gap-la2ms-a

in progress 0
Sarah 5 tháng 2022-06-30T13:46:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T13:48:23+00:00

  Đáp án:

   bài 4:

  $\text{ Gọi  số học sinh trung bình,khá,giỏi lần lượt là x,y,z ( x,y,z $\in$ N*)}$

  $\text{x:y:z=4:5:7 và x+y+z=48}$

  $\frac{x}{4}$= $\frac{y}{5}$= $\frac{z}{7}$ $\text{và x+y+z=48}$

  $\text{Áp dụng Dãy Tỉ Số Bằng Nhau}$

  $\frac{x+y+z}{4+5+7}$= $\frac{48}{16}$ =3

  $\Rightarrow$$\begin{cases} \frac{x}{4}=3 \\\frac{y}{5}=3\\\frac{z}{7}=3 \end{cases}$

  $\Rightarrow$$\begin{cases} x=3.4\\y=3.5\\z=3.7 \end{cases}$ $\Rightarrow$$\left[\begin{matrix} x=12\\ y=15\\z=21\end{matrix}\right.$

  $\left[\begin{matrix} trung bình=12(hs)\\ khá =15(hs)\\ giỏi =21(hs)\end{matrix}\right.$

  bài 7:

  A=$\frac{8^{2} .5^{3} .50}{2^{5}. 5^{2} }$

  A=$\frac{(2^3)^2 .5^{3} .2.5^{2} }{2^{5}. 5^{2} }$

  A=$\frac{2^{6} .5^{3} .2.5^{2}}{2^{5}. 5^{2}}$

  A= $\frac{2^{7} .5^{5}}{2^{5}. 5^{2}}$  

  A=$\frac{2^{2}. 5^{3}}{1}$

  $\text{A= 4.125$\Rightarrow$500}$

  XIN HAY NHẤT

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )