Môn Toán Lớp 7 50đ Mn giúp mk nhé thank lm đúng nhất nha cho tlhn , 5 sao làm theo cách lớp 7 nha

Question

Môn Toán Lớp 7 50đ Mn giúp mk nhé thank lm đúng nhất nha cho tlhn , 5 sao
làm theo cách lớp 7 nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-50d-mn-giup-mk-nhe-thank-lm-dung-nhat-nha-cho-tlhn-5-sao-lam-theo-cach-lop-7-nha

in progress 0
Natalia 3 ngày 2022-07-30T04:59:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-30T05:00:30+00:00

  Cách `1:`

  Số tiền mua 38m vải loại `I` có thể mua được số `m` vải loại `II` là:

  `38:95%=40(m)`

  Đáp số:`40m.`

  Cách `2:`

  Gọi số tiền mua vải loại `I` là `a`

  Số tiền mua vải loại `II` là `95%.a=0,95a`

  Ta có:`a=0,95a.b`

  Vậy `38a=0,95a.b`

  `=>b=(38a)/(0,95a)=40`

  Vậy số tiền mua 38m vải loại `I` có thể mua được `40 m` vải loại `II`.

  0
  2022-07-30T05:00:59+00:00

  Giải thích :

  Gọi số tiền mua mét vải loại I là x

  Giá tiền mua mét vải loại II là 0,95x

  Gọi số tiền mua mét vải loại II là y, ta có:

  ⇒ y = $\frac{0,95x}{38x}$ = 40

  Vậy với số tiền mua 38m vải loại I, thì có thể mua được 40m vải loại II

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )