Môn Toán Lớp 7 A=giá trị tuyệt đối của x+2010 . giá trị tuyệt đói của x+2012 . giá trị tuyệt đói của x+2014 Tìm x để biết giá trị nhỏ nhất của biểu th

Question

Môn Toán Lớp 7 A=giá trị tuyệt đối của x+2010 . giá trị tuyệt đói của x+2012 . giá trị tuyệt đói của x+2014
Tìm x để biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. (đúng cho ctlhn và cám ơn , 5s nha :)))))) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-01-14T08:08:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T08:09:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ` A=|x+2010|×|x+2012|×|x+2014|`

  Vì `|x+2010|≥0`

      `|x+2012|≥0`

      `|x+2014|≥0`

  `⇒A=|x+2010|×|x+2012|×|x+2014|≥0`

  Dấu `=` xảy ra khi:

  `⇔`\(\left[ \begin{array}{l}x+2010=0\\x+2012=0\\x+2014=0\end{array} \right.\)

  `⇔`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2010\\x=-2012\\x=-2014\end{array} \right.\)

  Vậy `A_{min}=0⇔`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2010\\x=-2012\\x=-2014\end{array} \right.\)

  0
  2022-01-14T08:10:07+00:00

  A=|x+2010|.|x+2012|.|x+2014|

   =|x+2010|.|x+2012|.|x+2014|≥0

  ⇒Ann=0

  khi:|x+2010|.|x+2012|.|x+2014|=0

  ⇒x+2010=0 hoặc x+2012=0 hoặc x+2014 =0

  ⇒x=-2010 hoặc x=-2012 hoặc x= -2014

  vậy x=-2010 hoặc x=-2012 hoặc x=-2014

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )