Môn Toán Lớp 7 a)Tìm cách viết số hữu tĩ -11/45 dưới dạng tổng của 2 só hữ tĩ âm. b) Tìm 3 cách viết số hữ tĩ -11/45 dưới dạng hiệu của 2 số hữu tĩ dư

Question

Môn Toán Lớp 7 a)Tìm cách viết số hữu tĩ -11/45 dưới dạng tổng của 2 só hữ tĩ âm.
b) Tìm 3 cách viết số hữ tĩ -11/45 dưới dạng hiệu của 2 số hữu tĩ dương Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 14 phút 2022-07-25T12:10:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T12:11:19+00:00

  Đáp án:

  a) 

  `(-11)/(45)` = `(-8)/(45)` + `(-1)/(15)` 

  b) 

  `(-11)/(45)` = `(11)/(45)` – `(22)/(45)` 

  `(-11)/(45)` = `(14)/(45)` – `5/9` 

  `(-11)/(45)` = `(39)/(135)` – `(50)/(135)` 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-07-25T12:12:03+00:00

  a) $\frac{-11}{45}$ = $\frac{-1}{6}$ + $\frac{-7}{90}$ 

  b) $\frac{-11}{45}$ = $\frac{14}{45}$ – $\frac{5}{9}$ = $\frac{151}{45}$ – $\frac{18}{5}$ = $\frac{47}{135}$ – $\frac{16}{27}$ 

  _____________________________

  Xin hay nhất!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )