Môn Toán Lớp 7 Ai làm nhanh và hay mik sẽ làm đủ các bước

Question

Môn Toán Lớp 7 Ai làm nhanh và hay mik sẽ làm đủ các bước Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-ai-lam-nhanh-va-hay-mik-se-lam-du-cac-buoc

in progress 0
1 tuần 2022-07-25T14:49:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-25T14:50:22+00:00

  A = $\frac{1}{100}$ –  $\frac{1}{100.99}$ – $\frac{1}{99.98}$ – $\frac{1}{98.97}$ – … – $\frac{1}{3.2}$ – $\frac{1}{2.1}$
  ⇒ A = $\frac{1}{100}$ – ( $\frac{1}{1.2}$ + $\frac{1}{2.3}$ + …+ $\frac{1}{98.97}$ + $\frac{1}{98.99}$ + $\frac{1}{99.100}$ )
  ⇒ A= $\frac{1}{100.99}$ – ( $\frac{1}{1}$ –  $\frac{1}{2}$ +  $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$ + …  + $\frac{1}{97}$ –  $\frac{1}{98}$ +  $\frac{1}{98}$ –  $\frac{1}{99}$ +  $\frac{1}{99}$ –  $\frac{1}{100}$ )
  ⇒ A=  $\frac{1}{100}$ – (  $\frac{1}{1}$ –  $\frac{1}{100}$ )
  ⇒ A=  $\frac{1}{100}$ –  $\frac{99}{100}$ 
  ⇒ A=  $\frac{-98}{100}$

  Vậy A=  $\frac{-98}{100}$

  *Khi đặt dấu trừ ra ngoài thì trong ngoặc đổi dấu nhé!

   

  0
  2022-07-25T14:50:24+00:00

  Đáp án  49/50

   Giải thích các bước giải:

  Đặt A = 1/100.99 + 1/99.98 + 1/98.97-……+ 1/3.2 +1/2.1 => C = 1/100 – A 
  Dễ thấy 1/2.1 = 1/1 – 1/2 
  1/3.2 = 1/2 – 1/3 
  ………………… 
  1/99.98 = 1/98 – 1/99 
  1/100.99 = 1/99 – 1/100 
  => cộng từng vế với vế ta có A = 1 – 1/100 => C = 1/100 – ( 1 – 1/100) = 1/50 – 1 = -49/50

  CHO MK XIN 5*+CTLHN Ạ!

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )