Môn Toán Lớp 7 Ai vào nhóm không nào: WE ARE NUMBER ONE $428-|50-x+30|=350$

Question

Môn Toán Lớp 7 Ai vào nhóm không nào: WE ARE NUMBER ONE
$428-|50-x+30|=350$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 4 tháng 2022-11-08T23:33:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T23:34:19+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `428-|50-x+30|=350`

  `=>|50-x+30|=428-350`

  `=>|80-x|=78`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}80-x=78\\80-x=-78\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=80-78\\x=80-(-78)\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=80+78\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=158\end{array} \right.\) 

  Vậy `x∈{2;158}`

  0
  2022-11-08T23:34:52+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  `428-|50-x+30|=350`

  `<=>|50-x+30|=78`

  `<=>|80-x|=78`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}80-x=78\\-(80-x)=78\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=158\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )