Môn Toán Lớp 7 an và chi có số bi lần lượt tỉ lệ với 4;5 biết rằng an có số bi ít hơn chi là 4 viên tính số viên bi của mỗi bạn

Question

Môn Toán Lớp 7 an và chi có số bi lần lượt tỉ lệ với 4;5 biết rằng an có số bi ít hơn chi là 4 viên tính số viên bi của mỗi bạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 8 tháng 2022-09-01T08:19:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T08:20:33+00:00

  Gửi bạn.

  – Answered by Meett1605

  mon-toan-lop-7-an-va-chi-co-so-bi-lan-luot-ti-le-voi-4-5-biet-rang-an-co-so-bi-it-hon-chi-la-4-v

  0
  2022-09-01T08:20:45+00:00

  Đáp án:

  Vậy số viên bi của An là: 16 viên bi

         số viên bi của Chi là: 20 viên bi

  Giải thích các bước giải:

   Gọi An và Chi lần lượt là a, b.

  Ta có:

  `\Rightarrowa/4=b/5;b-a=4`

  `\Rightarrow{b-a}/{5-4}=4/1=4`

  Số viên bi của An là:

       `4.4=16` (viên bi)

  Số viên bi của Chi là:

       `4.5=20` (viên bi)

  Vậy số viên bi của An là: 16 viên bi

         số viên bi của Chi là: 20 viên bi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )