Môn Toán Lớp 7 b,d,f thui nhá. Làm tắt cx dc

Question

Môn Toán Lớp 7 b,d,f thui nhá. Làm tắt cx dc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-b-d-f-thui-nha-lam-tat-c-dc

in progress 0
Hadley 5 ngày 2022-07-30T08:14:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:15:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

   `b)`

  `x/19 =y/21 = (x-y)/(19-21) = 4/(-2) =-2`

  `+) x/19 = -2 => x=-38`

  `+) y/21 = -2 => y=-42`

  `d)`

  `3x=7y => x/7 =y/3`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `x/7 =y/3 = (x-y)/(7-3) =-16/4 =-4`

  `+) x/7 = -4 => x=-28`

  `+) y/3 = -4 => y=-12`

  `f)`

  `x/2 =y/3 => x=2/3 y`

  Mà `xy=54`

  `=> 2/3 y .y =54`

  `=> 2/3 y^2 =54`

  `=> y^2 = 54 : 2/3 = 81`

  `=>y^2 = (±9)^2`

  `=>y = ±9`

  Mà `xy=54`

  `=> x = ±6`

  0
  2022-07-30T08:15:48+00:00

  `b)`

  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

  ta có `x/19=y/21=>(x-y)/(19-21)=4/(-2)=-2`

  `x/19=-2=>x=-38`

  `y/21=-2=>y=-42`

  vậy `x=-38;y=-42`

  `d)`

  ta có `3x=7y=>x/7=y/3`

  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

  ta có `x/7=y/3=>(x-y)/(7-3)=-16/4=-4`

  `x/7=-4=>x=-28`

  `y/3=-4=>y=-12`

  vậy `x=-28;y=-12`

  `f)` 

  ta có `x/2=y/3=>x=2/3y`           

  `x.y=54`                            

  `=>2/3y.y=54`           

  `=>y^2=81`          

  `=>y=±9`          

  `x.y=54`          

  `=>x.±9=54`         

  `=>x=±6`

  vậy `x=±6;y=±9`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )