Môn Toán Lớp 7 Ba bạn Hoa, Mai và Minh cùng được giải ba trong cuộc thi của lớp. Ban giám khảo phát tiền thưởng cho Hoa bằng các tờ 20002000 đồng, Mai

Question

Môn Toán Lớp 7 Ba bạn Hoa, Mai và Minh cùng được giải ba trong cuộc thi của lớp. Ban giám khảo phát tiền thưởng cho Hoa bằng các tờ 20002000 đồng, Mai bằng các tờ 50005000 đồng, Minh bằng các tờ 10 00010000 đồng. Biết rằng tổng số tờ giấy bạc cả ba bạn nhận được là 2424. Hãy cho biết giải thưởng của mỗi bạn gồm bao nhiêu tờ giấy bạc
nhanh ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 4 tháng 2022-08-07T14:39:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T14:41:04+00:00

  Gọi số tờ giấy bạc của Hoa, Mai, Minh lần lượt là `x, y, z` `(x, y, z ∈ N*)`

  Ta có: `2000x = 5000y = 10000z` 

  `=>` `frac{x}{1/2} = frac{y}{1/5} = frac{z}{1/10}`

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau:

  `frac{x}{1/2} = frac{y}{1/5} = frac{z}{1/10} = frac{x+y=z}{1/2 + 1/5 + 1/10} = frac{24}{4/5} = 30`

  `<=> frac{x}{1/2} => x= 15`

  `<=>` `frac{y}{1/5} => y = 6`

  `<=>` `frac{z}{1/10} => z = 3`

  Vậy số tờ bạc các bạn Hoa, Mai, Minh có lần lượt là `15; 6; 3` tờ.

  0
  2022-08-07T14:41:35+00:00

  `#huy`

  Gọi số tiền của Hoa ,Mai ,Minh là `x,y,z (ĐK:x,y,z\in`$N^*$`)`

  `2000x=5000y=10000z`

  `<=>x/(1/2)=y/(1/5)=z/(1/10)`

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/(1/2)=y/(1/5)=z/(1/10)=(x+y=z)/(1/2+1/5+1/10)=24/(4/5)=30`

  `↔x/(1/2)<=>x=15`

  `↔y/(1/5)<=>y=6`

  `↔z/(1/10)<=>z=3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )