Môn Toán Lớp 7 Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 248kg giấy vụn. Biết số kg giấy vụn của lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ nghịch với 5;3 và 2. Số kg giấy

Question

Môn Toán Lớp 7 Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 248kg giấy vụn. Biết số kg giấy vụn của lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ nghịch với 5;3 và 2. Số kg giấy vụn mà lớp 7B quyên góp được là:
A. 48kg B. 80kg C. 120kg D. 40kg
Cần gấp, lời giải hẳn hoi, cho 5* và ctlhn cho người nhanh nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 3 ngày 2022-05-09T06:51:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:52:41+00:00

  Lời giải chi tiết:

  Gọi số `kg` giấy vụn của ba lớp `7A,7B,7C` quyên góp lần lượt là `a,b,c` `(kg)` `(a,b,c>0)`

  Theo bài ra`,` ta có`:`

  `5a=3b=2c`

  `=>(5a)/30=(3b)/30=(2c)/30`

  `=>a/6=b/10=c/15` và `a+b+c=248`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau`,` ta có`:`

  `a/6=b/10=c/15=(a+b+c)/(6+10+15)=248/31=8`

  Như vậy`:`

  `b/10=8=>b=8.10=80`

  Vậy lớp `7B` quyên góp `80` `kg` giấy vụn`.`

  `=>` Chọn `B.` `80` `kg.`

  0
  2022-05-09T06:53:07+00:00

  Gọi số kg giấy vụn của 3 lớp 7A , 7B , 7C lần lượt là a , b , c

  Vì số giấy vụn 3 lớp thu được tỉ lệ nghịch với 5 , 3 và 2

  → 5a = 3b = 2c hay $\frac{5a}{30}$ = $\frac{3b}{30}$ = $\frac{2c}{30}$ 

  → $\frac{a}{6}$ = $\frac{b}{10}$ = $\frac{c}{15}$ và a + b + c = 248

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  $\frac{a}{6}$ = $\frac{b}{10}$ = $\frac{c}{15}$ = $\frac{a+b+c}{6+10+15}$ = $\frac{248}{31}$ = 8

  → b = 10 . 8 = 48

  Vậy lớp 7B quyên góp được 80 kg giấy vụn

  → Chọn đáp án B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )