Môn Toán Lớp 7 Bài 2: Học sinh của 3 lớp 7 được giao trồng 36 cây. Sau khi lớp 7A trồng được 1/5 số cây của lớp. Lớp 7B trồng được 1/3 số cây của lớp

Question

Môn Toán Lớp 7 Bài 2: Học sinh của 3 lớp 7 được giao trồng 36 cây. Sau khi lớp 7A trồng được 1/5 số cây của lớp. Lớp 7B trồng được 1/3 số cây của lớp và lớp 7C trồng được 3/7 số cây của lớp thì số cây còn lại của mỗi lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 5 ngày 2022-05-08T16:58:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T17:00:38+00:00

  gọi x,y,z lần lượt là số cây của ba lớp 7A,7B,7C
  ta có ba lớp 7A ; 7B ; 7C trồng 36 cây.
  =>x+y+x=36
  Số cây còn lại của lớp 7A là : x(1-1/5)=4/5*x
  Số cây còn lại của lớp 7B là : y(1-1/3)=2/3*y
  Số cây còn lại của lớp 7C là : z(1-1/5)=4/5*z
  Ta lại có :số cây là số cây còn lại 3 lớp là như nhau
  =>4/5*x=2/3*y=4/5*z
  =>4x/5=2y/3=4z/5 và x+y+x=36
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  4x/5=2y/3=4z/5=4y/6= (4x+4y+4z)/(5+6+5)=(4(x+y+z))/16=(4*36)/16=9
  =>4x/5=9 =>x=11,25
  =>2y/3=9 =>z=13,5
  =>4z/5=9 =>y=11,25

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )