Môn Toán Lớp 7 Bài 2. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học sinh ở cả hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì

Question

Môn Toán Lớp 7 Bài 2. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học sinh ở cả hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh ở ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7, 8, 9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 6 tháng 2022-05-29T07:48:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:49:56+00:00

  Giải thích:

        Gọi số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a,b,c( số học sinh a,b,c ∈ N*)

   Vì tổng số học sinh của 2 lớp 7A và 7B là 85 học sinh tỉ lệ là 7,8,9 nên:

       ta có: $\frac{a-10}{7}$= $\frac{b}{8}$= $\frac{c+10}{9}$ , a+ b= 85

        Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  $\frac{a-10}{7}$= $\frac{b}{8}$= $\frac{c+10}{9}$= $\frac{(a-10)+b}{7+8}$= $\frac{75}{15}$= 5

  $\frac{a-10}{7}$= 5 ⇒ a – 10= 5.7= 35⇒ a= 35+10= 45

  $\frac{b}{8}$= 5 ⇒ b= 5.8 = 40

  $\frac{c+10}{9}$= 5 ⇒ c+10= 5.9 = 45 ⇒ c= 45-10 = 35

  Vậy số học sinh 3 lớp: 7A: 45 h/s

                                        7B: 40 h/s

                                        7C: 35 h/s

  ~ XIN CTLHN Ạ ~

  0
  2022-05-29T07:50:32+00:00

  Đánh giá jup mình nha
  mon-toan-lop-7-bai-2-mot-truong-co-ba-lop-7-tong-so-hoc-sinh-o-ca-hai-lop-7a-va-7b-la-85-hoc-sin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )