Môn Toán Lớp 7 Bài 6:Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a.A=|x|+6/13 b.B=|x+2,8|-7,9 Bài 7:Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau

Question

Môn Toán Lớp 7 Bài 6:Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a.A=|x|+6/13 b.B=|x+2,8|-7,9
Bài 7:Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a.A=10+|1/2-x| b.B=|x+1,5|-5,7
Các bạn làm hộ mình nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 1 năm 2022-04-07T15:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

   >= là “lớn hơn hoặc bằng” nha, mik k gõ đc dấu????

  Giải thích các bước giải:

   Bài 6.

  a) A= |x| + 6/13

    Ta có: |x| >= 0

  => GTNN của biểu thức là 6/13 đạt tại x=0

  b) B= |x+2,8| – 7,9

    Ta có: |x+2,8| >= 0

  => GTNN của biểu thức là -7,9 đạt tại x = 0-2,8 = -2,8

  Bài 7.

  a) A= 10+|1/2-x|

    Ta có: |1/2-x| >=0

  => GTNN của biểu thức là 10 đạt tại x = 1/2

  b) B= |x+1,5|-5,7

    Ta có: |x+1,5| >= 0

  => GTNN của biểu thức là -5,7 đạt tại x= 0-1,5= -1,5

   Học tốt nha????

  0
  2022-04-07T15:17:41+00:00

  Đáp án:

  Bài 6 

  a) 

  Vì |x| ≥ 0 

  nên |x| + 6/13  ≥ 6/13

  Dấu = xảy ra khi x = 0

  Vậy  A = 6/13 khi x = 0

  b)

  Vì |x +2,8| ≥ 0 

  nên |x +2,8| – 7,9 ≥ -7,9 

  Dấu = xảy ra khi x = -2,8

  Vậy  B = -7,9 khi x = -2,8

  Bài 7 

  a)

   Vì | 1/2+ x| ≥ 0 với mọi x nên

  => GTNN của A =10 khi 1/2+ x=0

  => x=-1/2

  b) Vì | x+ 1,5| ≥ 0 với mọi x nên

  => GTNN của B= -5,7 khi và chỉ khi x+1,5=0

  => x= -1,5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )