Môn Toán Lớp 7 C=(12/35-6/7+18/14):6/-7–2/5-1

Question

Môn Toán Lớp 7 C=(12/35-6/7+18/14):6/-7–2/5-1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 1 tuần 2022-01-15T14:41:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T14:43:18+00:00

  `C` `=` `( 12/35` – `6/7` + `18/14 )` : `6/(-7)` – `(-2)/5` – `1`

  `C` = `( 12/35` – `30/35` + `18/14 )` : `6/(-7)` – `(-2)/5` – `1` 

  `C` = `( (-18)/35` + `9/7 )` : `6/(-7)` – `(-2)/5` – `1`

  `C` = `( (-18)/35` + `45/35 )` : `6/(-7)` – `(-2)/5` – `1` 

  `C` = `27/35` . `(-7)/6` – `(-2)/5` – `1` 

  `C` = `27/(-30)` – `(-2)/5` – `1` 

  `C` = `27/(-30)` + `2/5` – `1` 

  `C` = `(-27)/30` + `12/30` – `1`

  `C` = `(-15)/30` – `1`

  `C` = `(-1)/2` – `1`

  `C` = `(-3)/2`

  `Vậy` `C` = `(-3)/2`

   

  0
  2022-01-15T14:43:19+00:00

  `C=(12/35-6/7+18/14):6/-7-(-2/5)-1`

  `C=27/35:6/-7+2/5-1`

  `C=-9/10+2/5-1`

  `C=-1/2-1`

  `C=-3/2`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )