Môn Toán Lớp 7 Câu 1 : Cho tam giác ABC có BAC= 135°. Từ B và C lần lượt kẻ BD và CE vuông góc với các đường thắng AC và AB tại D và E. Gọi AH là đườn

Question

Môn Toán Lớp 7 Câu 1 : Cho tam giác ABC có BAC= 135°. Từ B và C lần lượt kẻ BD và CE vuông góc với các đường thắng AC và AB tại D và E. Gọi AH là đường cao của tam giác AB.
a. Chứng minh răng: Các tam giác ABD và ACE là các tam giác vuông cán,
b. Chứng minh rằng: BD, CE, AH đồng quy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 năm 2022-05-06T21:10:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T21:12:01+00:00

  Gửi bạn nha. Chúc bạn học tốt!!!
  mon-toan-lop-7-cau-1-cho-tam-giac-abc-co-bac-135-tu-b-va-c-lan-luot-ke-bd-va-ce-vuong-goc-voi-ca

  0
  2022-05-06T21:12:18+00:00

  a)Ta có : ^BAC + ^CAE=180 độ ( tổng kề bù )

             135 độ + ^CAE= 180 độ 

              => ^CAE=180 – 135

               => ^CAE=45 độ

  Ta lại có :  ^CAE  + ^E + ^C2= 180 độ ( tổng 3 góc Δ )

       =>   45 +   90 +  ^C2 = 180 độ

                135 + ^C2 = 180

        = >  ^C2 =4 5 độ

  Xét Δ EAC:

  Có : ^CAE= ^C2 ( =45 độ)

         ^E= 90 độ( CE vuông góc với AB tại E)

  => Δ CAE vuông cân

  Ta tính dc : ^DAB = 45 độ

                      => ta tính dc ^B2= 45 độ ( tổng 3 góc Δ)

  Xét Δ EAC:

  Có : ^DAB= ^B2 ( =45 độ)

         ^E= 90 độ( BD vuông góc với AC tại D)

  => Δ ABD vuông cân

  b) 

  Ta có : AH vuông góc với BC tại H

             BD vuông góc với AC tại D

             CE vuông góc với AB tại E

  Theo tính chất 3 dg cao Δ

  => AH, BD, CE đồng quy tại điểm A ( trực tâm)

  Xin ctlhn nhé :>

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )