Môn Toán Lớp 7 Câu a) 21/5+3:|x/4-2/3|=6

Question

Môn Toán Lớp 7 Câu a)
21/5+3:|x/4-2/3|=6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 1 giờ 2022-09-23T22:02:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-09-23T22:04:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `21/5+ 3: |x/4- 2/3|= 6`

  `3: |x/4- 2/3|= 6- 21/5`

  `3: |x/4- 2/3|= 30/5- 21/5`

  `3: |x/4- 2/3|= 9/5`

  `|x/4- 2/3|= 3: 9/5`

  `|x/4- 2/3|= 3. 5/9`

  `|x/4- 2/3|= 5/3`

  Xét `2` trường hợp

  Trường hợp `1: x/4- 2/3= 5/3`

  `x/4= 5/3+ 2/3`

  `x/4= 7/3`

  `x. 3= 4. 7`

  `x 3= 28`

  `x= 28: 3“

  `x= 28/3`

  Trường hợp `2: x/4- 2/3= -5/3`

  `x/4= -5/3+ 2/3`

  `x/4= -1`

  `x= -1. 4`

  `x= -4`

  Vậy `x∈ {-4; 28/3}`

  0
  2022-09-23T22:04:16+00:00

  Đáp án:

  `x \in {28/3 ; -4}`

  Giải thích các bước giải:

   `21/5 + 3 : |x/4 – 2/3| = 6`

  `=> 3 : |x/4 – 2/3| = 6 – 21/5`

  `=> 3 : |x/4 – 2/3| = 9/5`

  `=> |x/4 – 2/3| = 3 : 9/5`

  `=> |x/4 – 2/3| = 5/3`

  `=> x/4 – 2/3 = 5/3` hoặc `x/4 – 2/3 = (-5)/3`

  `+) x/4  – 2/3=  5/3`

  `=> x/4 = 5/3 + 2/3`

  `=> x/4 = 7/3`

  `=> x = 7/3 . 4`

  `=>  x = 28/3`

  `+) x/4 – 2/3 = (-5)/3`

  `=> x/4 = -1`

  `=> x = -1 . 4`

  `=> x = -4`

  Vậy `x \in {28/3 ; -4}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )