Môn Toán Lớp 7 Chỉ em bài 1 đi mn. Giúp em đi em cần gấp lắm ạ

Question

Môn Toán Lớp 7 Chỉ em bài 1 đi mn. Giúp em đi em cần gấp lắm ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-chi-em-bai-1-di-mn-giup-em-di-em-can-gap-lam-a

in progress 0
Amaya 9 tháng 2022-08-12T13:09:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T13:11:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu b mình làm hơi tắt có gì bạn tham khảo thêm các nguyên tắt trong sgk

  mon-toan-lop-7-chi-em-bai-1-di-mn-giup-em-di-em-can-gap-lam-a

  0
  2022-08-12T13:11:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-7-chi-em-bai-1-di-mn-giup-em-di-em-can-gap-lam-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )