Môn Toán Lớp 7 Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh. Có vẽ hình nha

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.
Có vẽ hình nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 8 phút 2022-07-25T13:17:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:18:43+00:00

   Các cặp góc đối đỉnh:

  ∠xOy và ∠x’Oy’

  ∠xOy’ và ∠x’Oy

  mon-toan-lop-7-cho-2-duong-thang-va-yy-cat-nhau-tai-o-hay-ke-ten-cac-cap-goc-doi-dinh-co-ve-hinh

  0
  2022-07-25T13:18:51+00:00

  Các cặp góc đối đỉnh :

  `\hat{xOy} = \hat{x’Oy’}`

  `\hat{xOy’} = \hat{x’Oy}`  

  mon-toan-lop-7-cho-2-duong-thang-va-yy-cat-nhau-tai-o-hay-ke-ten-cac-cap-goc-doi-dinh-co-ve-hinh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )