Môn Toán Lớp 7 Cho A = 2/3^2 + 2/5^2 + 2/7^2 +…+ 2/2017^2. Chứng minh rằng A < 504/1009

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho A = 2/3^2 + 2/5^2 + 2/7^2 +…+ 2/2017^2. Chứng minh rằng A < 504/1009 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 12 tháng 2022-04-08T12:01:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T12:02:53+00:00

  `A = 2/3^2 + 2/5^2 + 2/7^2 +…+ 2/2017^2<504/1009 `

  `A=2/(3.3)+2/(5.5)+2/(7.7)+…+2/(2017.2017)<504/1009 `

  `A=2/(3.5)+2/(5.7)+2/(7.9)+…+2/(2017.2019)<504/1009 `                                                  

  `A=1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+…+1/2017-1/2019<504/1009 `                                          

  `A=1/3-1/2019<504/1009 `                                                                        

  `A=224/673<504/1009 `

  Vậy `A<504/1009`

  0
  2022-04-08T12:03:25+00:00

  `A = 2/3^2 + 2/5^2 + 2/7^2 +…+ 2/2017^2<504/1009`

  `A=2/(3.3)+2/(5.5)+2/(7.7)+…+2/(2017.2017)<504/1009`

  `A=2/(3.5)+2/(5.7)+2/(7.9)+…+2/(2017.2019)<504/1009`                                               

  `A=1/3-1/5+1/5-1/7+1/7-1/9+…+1/2017-1/2019<504/1009`                                    

  `A=1/3-1/2019<504/1009`                                                                     

  `A=224/673<504/1009`

  `Vậy A<504/1009`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )