Môn Toán Lớp 7 Cho a > 2, b > 2. Chứng minh ab > a+b

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho a > 2, b > 2. Chứng minh ab > a+b Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 2 ngày 2022-01-14T21:14:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T21:15:16+00:00

  a>2 ⇒$\frac{1}{a}$<$\frac{1}{2}$ 
  b>2 ⇒$\frac{1}{b}$<$\frac{1}{2}$ 
  ⇒ $\frac{1}{a}$+$\frac{1}{b}$<$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$
  ⇒ $\frac{a+b}{ab}$<1
  ⇒ a+b<ab 

   

  0
  2022-01-14T21:16:03+00:00

  Đáp án:Vì: a>2 => a=2+m
  b>2 => b=2+n (m, n thuộc N*)
  => a+b= (2+m) +(2+n)
  a.b= (2+m). (2+n)
      = 2(2+n)+ m(2+n)
      = 4+ 2n+ 2m+ mn
      = 4+ m+ m+ n+ n+ mn
      = (4+ m+ n) +(m +n +mn)

      = (2+ m) +(2+ n) + (m+ n+ mn) > (2+ m)+ (2+n)
  => a.b > a+b .dpcm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )