Môn Toán Lớp 7 Cho a/b=c/d. CM: 2a-3b/b=2c-3d/d ( làm 2 cách )

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho a/b=c/d. CM: 2a-3b/b=2c-3d/d ( làm 2 cách ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 5 tháng 2022-07-03T05:05:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T05:06:38+00:00

  Cách 1 :

  Ta có :

  `a/b =c/d =k`

  `=>` $\begin{cases} a=  kb \\ c = kd \end{cases}$
  Khi đó ta được :

  `(2a-3b)/b = (2 . kb – 3b)/b = (b(2k -3))/b = 2k-3`

  `(2c-3d)/d = (2 . kd – 3d)/d = (d(2k-3))/d = 2k-3`

  `=> (2a-3b)/b = (2c-3d)/d` (đpcm)
  Cách 2 :
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau : 

  `a/b =c/d => a/c = b/d = (2a)/(2c) = (3b)/(3d) = (2a – 3b)/(2c-3d)`
  `=> b/d = (2a – 3b)/(2c-3d)`
  `=> (2c-3d)/d = (2a-3b)/b` (đpcm) 
   

  0
  2022-07-03T05:06:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1:

  -Đặt `a = kb`

          `c = kd`

  -Ta có: `( 2a – 3b )/b = (2kb – 3b )/b = ( b . ( 2k – 3 ))/b = 2k-3`

              `( 2c – 3d )/d = ( 2kd – 3d )/d = ( d . ( 2k – 3))/d = 2k-3`

  -Từ hai đẳng thức trên `=> (2a-3b)/b = (2c-3d)/d`

   Cách 2:

  -Ta có: `a/b = c/d => da = bc => d/c = b/a = k`

  `=> d = kc; b = ka`

  -Ta có: `( 2a – 3b)/b = (2a – 3ka )/(ka) = (a.(2-3k))/(ka) = (2-3k)/k`

              `( 2c – 3d )/d = (2c – 3kc )/(kc) = (c.(2-3k))/(kc) = (2-3k)/k`

  -Từ hai đẳng thức trên `=> (2a-3b)/b = (2c-3d)/d`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )