Môn Toán Lớp 7 Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác BD. Vẽ DE ⊥ BC (E ∈ BC). a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD b) So sánh AD và CD c) Gọi M là trung điểm AB,

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác BD. Vẽ DE ⊥ BC (E ∈ BC).
a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD
b) So sánh AD và CD
c) Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BE. Chứng minh AN, BD, EM đồng quy.
CẦN GẤP! HỨA VOTE+CTLHN CHO CÁC TRAI ĐẸP GÁI XINH TRẢ LỜI NHANH VÀ CHUẨN Ạ!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 4 tháng 2022-11-08T20:51:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T20:52:51+00:00

  a ) Xét ΔABD  và ΔEBD , có : 

          ∠ABD = ∠DBE ( BD là p/g  ∠ABC )

          BD chung 

          ∠BAC = ∠BED = 90

  ⇒ΔABD = ΔEBD ( CH-GN )

  b) AD < DC vì ΔABC ⊥ tại A ⇒ AB < AC ( cạnh góc vuông luôn bé hơn cạnh huyền )

                   mà ΔABD ⊥ tại A ⇒ AB < BD ( cạnh góc vuông luôn bé hơn cạnh huyền)

                   BD < BC ⇒ AD < DC ( QH giữa đường xiên và hình chiếu )

  c)  gọi {O} = EM ∩AN

      ΔABE có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BE 

                    EM là đường trung tuyến ứng với cạnh AB

  ⇒ O là trọng tâm của ΔABE ⇒ DB là đường trung tuyến ứng với cạnh AE

  ⇒ AN, BD, EM đồng quy.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )