Môn Toán Lớp 7 Cho đơn thức A=1/5 x^3y (xy^3)^2 × (-5xy^3)^0 a) thu gọn rồi tìm bậc của A b) tính giá trị của A tại x=-2 , y= 1 MN GIÚP MK CÂU TRÊN VS

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho đơn thức A=1/5 x^3y (xy^3)^2 × (-5xy^3)^0
a) thu gọn rồi tìm bậc của A
b) tính giá trị của A tại x=-2 , y= 1
MN GIÚP MK CÂU TRÊN VS Ạ (MK CẦN GẤP ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 4 tháng 2022-08-07T12:03:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T12:04:26+00:00

  Tham khảo

  ` a) A=\frac{1}{5}x^3y.(xy^3)^2.(-5xy^3)^0`

  `⇒A=\frac{1}{5}x^3y.x^2y^{6}.1`

  `⇒A=(\frac{1}{5}.1).(x^3y)(x^2y^6)`

  `⇒A=\frac{1}{5}x^5.y^7`

  Bậc của đơn thức `A` là `12`

  `b)` Thay `x=-2,y=1` vào đơn thức `A`

  `⇒A=\frac{1}{5}.(-2)^{5}.1^{7}`

  `⇒A=\frac{1}{5}.(-32).1`

  `⇒A=\frac{-32}{5}`

  0
  2022-08-07T12:05:01+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a)`

  `A = 1/5 x^3y (xy^3)^2 (-5xy^3)^0`

  `-> A = 1/5 x^3y x^2y^6`

  `-> A = 1/5 (x^2 . x^3) (y . y^6)`

  `-> A = 1/5 x^5 y^7`

  Bậc : `5 +7 =12`

  `b)`

  Thay `x=  -2,y=1` vào đơn thứ `A` ta được :

  `A = 1/5 . (-2)^5 . 1^7`

  `-> A = 1/5 . (-32) . 1 = (-32)/5`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )