Môn Toán Lớp 7 Cho hàm số y = $\frac{1}{2}$x Vẽ đồ thị hàm số trên

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho hàm số y = $\frac{1}{2}$x
Vẽ đồ thị hàm số trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 12 tháng 2022-05-08T06:31:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 7 Cho hàm số y = $\frac{1}{2}$x Vẽ đồ thị hàm số trên

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho hàm số y = $\frac{1}{2}$x
Vẽ đồ thị hàm số trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 12 tháng 2022-05-08T01:09:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-08T01:11:09+00:00

    $\color{red}{@huythanh08}$

    xin hay nhứt ạ :3333333~

    mon-toan-lop-7-cho-ham-so-y-frac-1-2-ve-do-thi-ham-so-tren

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )