Môn Toán Lớp 7 Cho S= 1- 1/2 + 1/3 – 1/4 +-+ 1/2011 – 1/2012 + 1/2013 P= 1/1007 + 1/1008 +-+ 1/2012 + 1/2013 Tính (S-P)^2013

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho S= 1- 1/2 + 1/3 – 1/4 +….+ 1/2011 – 1/2012 + 1/2013
P= 1/1007 + 1/1008 +….+ 1/2012 + 1/2013
Tính (S-P)^2013 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 3 ngày 2022-05-09T14:26:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-09T14:27:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `S-P= (1 – 1/2 + 1/3 – 1/4 +…+ 1/2011 – 1/2012 + 1/2013) – ( 1/1007 + 1/1008 +…+ 1/2012 + 1/2013 )`
  `= (1- 1/2 + … + 1/1005 – 1/1006) – 2.(1/1008 + 1/1010 + 1/1012 +…+ 1/2012)`
  `= 1+1/2+1/3+…+1/1006 – 2.( 1/2 + 1/4 + 1/6 +…+ 1/2012)`
  `= 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/1006 – ( 1+ 1/2 + 1/3 +…+ 1/1006 )`
  `= 0`
  `⇒ (S-P)^2013 = 0`

  0
  2022-05-09T14:27:28+00:00

  Đáp án:

  Ta có :

  `S = 1- 1/2 + 1/3 – 1/4 +….+ 1/2011 – 1/2012 + 1/2013`

  `S = (1+1/3+1/5+…+1/2013)-(1/2+1/4+1/6+…+1/2012)`

  `S = (1+1/2+1/3+1/4+1/5+…+1/2013)-2(1/2+1/4+…+1/2012)`

  `S = (1+1/2+1/3+1/4+1/5+…+1/2013)-(1+1/2+…+1/1006)`

  `S = 1/1007+1/1008+1/1009+…+1/2013 = P`

  `->` S – P = (1/1007+1/1008+1/1009+…+1/2013)-(1/1007+1/1008+1/1009+…+1/2013) = 0`

  `-> (S-P)^2013 = 0^2013=0`

  `Go od luck!`

  Có thắc mắc thì hỏi 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )