Môn Toán Lớp 7 cho tam giác ABC cân tại A có 2 đường trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G. a\chứng minh AM=AN,MC=NB b\so sánh BM và CN c\tam giác GBC là

Question

Môn Toán Lớp 7 cho tam giác ABC cân tại A có 2 đường trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G.
a\chứng minh AM=AN,MC=NB
b\so sánh BM và CN
c\tam giác GBC là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 7 phút 2022-12-31T23:45:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T23:46:55+00:00

  Đáp án:

  a) Do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC

  => AM = AN = NB = MC = 1/2AB

  b) Xét ΔABM và ΔACN có:

  + AB = AC

  + góc BAM chung

  + AM = AC

  => ΔABM = ΔACN (c-g-c)

  => BM = CN

  c) Do ΔABM = ΔACN nên góc ABM = góc ACN

  góc AMB = góc ANC

  => góc BNG = góc CMG

  => ΔGBN = ΔGCM (g-c-g)

  => GB = GC

  => ΔGBC cân tại G

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-2-duong-trung-tuyen-bm-va-cn-cat-nhau-o-g-a-chung-m

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )