Môn Toán Lớp 7 Cho tam giác ABC đều. Từ A kẻ AF ⊥ BC tại F, từ B kẻ BG ⊥ AC tại G. Qua C kẻ đường thẳng song song với BG cắt AF tại H. Khi đó tam giác

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho tam giác ABC đều. Từ A kẻ AF ⊥ BC tại F, từ B kẻ BG ⊥ AC tại G. Qua C kẻ đường thẳng song song với BG cắt AF tại H. Khi đó tam giác HBC là: *
1 điểm
Tam giác đều
Tam giác cân
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 9 tháng 2022-08-12T09:38:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T09:40:18+00:00

  HBC là tam giác cân

   

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-deu-tu-a-ke-af-bc-tai-f-tu-b-ke-bg-ac-tai-g-qua-c-ke-duong-thang

  0
  2022-08-12T09:40:40+00:00

  Cho tam giác ABC đều. Từ A kẻ AF ⊥ BC tại F, từ B kẻ BG ⊥ AC tại G. Qua C kẻ đường thẳng song song với BG cắt AF tại H. Khi đó tam giác HBC là: 

  Tam giác đều

  Tam giác cân

  Tam giác vuông

  Tam giác vuông cân

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )