Môn Toán Lớp 7 Cho tam giác ABC . M là trung điểm BC. Vẽ BH vuông góc AM (H thuộc AM). Trên tia AM lấy điểm K sao cho M là trung điểm HK.Chứng minh a,

Question

Môn Toán Lớp 7 Cho tam giác ABC . M là trung điểm BC. Vẽ BH vuông góc AM (H thuộc AM). Trên tia AM lấy điểm K sao cho M là trung điểm HK.Chứng minh
a,CK vuông góc AM
b,CH song song BK Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 9 phút 2022-09-18T07:14:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T07:16:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)$\text{Xét $\triangle$ BHM và $\triangle$ CKM}$ có :

          $\text{MH=MK (M là trung điểm của HK) }$ 

          $\widehat{$M_1$}$ = $\widehat{$M_2$}$  $\text{( đối đỉnh)}$ 

          $\text{MB=MC (M là trung điểm của BC) }$  

  $\text{$\triangle$ BHM=$\triangle$CKM (c_g_c)}$

  =>  $\widehat{BHM}$ = $\widehat{CKM}$ ( 2 góc t/ứng)

  => góc CKM = 90 độ => CK vuông góc AM

  Mà $\widehat{BHM}$ = $90^\circ$

  => $\widehat{CKM}$ = $90^\circ$

  $\text{=> CK $\bot$ AM}$

  b) từ p.a => CK = BH

  =>ta có CK // BH, CK = BH

  => BHCK là hình bình hành => CH //BK

  $\textit{#laviken#}$

   

  0
  2022-09-18T07:16:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) tam giác BHM = tam giác CKM (C.g.c)

  => góc BHM = góc CKM

  => góc CKM = 90 độ

  => CK vuông góc AM

  b) từ p.a => CK = BH

  ta có CK // BH, CK = BH

  => BHCK là hình bình hành

  => CH //BK

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )