Môn Toán Lớp 7 cho tỉ lệ thức a/b=c/d chứng minh ab/cd=(a+d/c+d) mủ 2

Question

Môn Toán Lớp 7 cho tỉ lệ thức a/b=c/d chứng minh ab/cd=(a+d/c+d) mủ 2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 12 tháng 2022-04-08T05:06:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T05:07:41+00:00

  Đáp án:

  \[\dfrac ab=\dfrac cd\to \dfrac ac=\dfrac bd=\dfrac{a+b}{c+d}\to \dfrac{a^2}{c^2}=\dfrac {b^2}{d^2}=\dfrac{(a+b)^2}{(c+d)^2}=\dfrac{ab}{cd}\]

  0
  2022-04-08T05:08:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-7-cho-ti-le-thuc-a-b-c-d-chung-minh-ab-cd-a-d-c-d-mu-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )