Môn Toán Lớp 7 Chứng minh M=75 ×(4^2017+4^2016+4^2015+…+4+1)+25 chia hết cho 10 ² ko spam nha

Question

Môn Toán Lớp 7 Chứng minh
M=75 ×(4^2017+4^2016+4^2015+…+4+1)+25 chia hết cho 10 ²
ko spam nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 12 tháng 2022-04-08T15:36:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T15:38:15+00:00

  Đáp án:

  `M= 75 . [  (4^2017+4^2016+4^2015)+…+4+1]+25`

  `= 75. (4^ 2017) + 75. (4^2016) +…+ 75. 1+ 25`

  `= 300 . (4^ 2016) + 200. (4^2015)+…+ 100`

  `= 100. ( 3. 4^2016+ 2.4^2015+…+ 1)`

  Ta thấy chỉ cần có số `100` trong đa thức là sẽ chia hết

  `⇒ M` chia hết cho `100`

  Vậy `M` chia hết cho `100`

   

  0
  2022-04-08T15:38:34+00:00

  M= 75 . (  4^2017+4^2016+4^2015+…+4+1)+25

      = 75. 4^ 2017 + 75. 4^2016 +…+ 75. 1+ 25

       = 3. 25. 4. 4^ 2016+ 3.25. 4. 4^ 2015 +…..+ 100

      = 300 . 4^ 2016 + 200. 4^2015+….+ 100

       = 100. ( 3. 4^2016+ 3,4^2015+…+ 1)

  ⇒ M chia hết cho 100

  Vậy M chia hết cho 100

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )