Môn Toán Lớp 7 chứng minh nguyên lý diricle bằng phương pháp phản chứng

Question

Môn Toán Lớp 7 chứng minh nguyên lý diricle bằng phương pháp phản chứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 11 tháng 2022-04-08T05:11:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 7 chứng minh nguyên lý diricle bằng phương pháp phản chứng

Question

Môn Toán Lớp 7 chứng minh nguyên lý diricle bằng phương pháp phản chứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 11 tháng 2022-04-08T01:58:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T02:00:09+00:00

  Đáp án:

   Dưới

  Giải thích các bước giải:

  Nếu nhốt n con thỏ vào cái chuồng thì tồn tại một chuồng có ít nhất  con thỏ . 

  Ở đây kí hiệu  để chỉ phần nguyên của .     

  Ta có thể chứng minh nguyên lý Dirichle mở rộng như sau:

  Giả sử mọi chuồng thỏ không có đến  ….con                

  Thì số thỏ trong mỗi chuồng đều ≤ số  con.

  Từ đó suy ra tổng số con thỏ không vượt quá  con. Điều này vô lý vì có n con thỏ. Vậy giả thiết phản chứng là sai. Nguyên lý Dirichlet mở rộng được chứng minh.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )