Môn Toán Lớp 7 Chứng minh tam giác BAC= tam giác DAC

Question

Môn Toán Lớp 7 Chứng minh tam giác BAC= tam giác DAC Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-chung-minh-tam-giac-bac-tam-giac-dac

in progress 0
12 tháng 2022-04-08T08:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T08:12:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `HC` là cạnh chung

  Và: `BH=DH`

  `=>ΔBCH=ΔDCH(2cgv)`

  `=>BC=DC`

  Tương tư ta chứng minh được `ΔABH=ΔACH(2cgv)`

  Ta có: `AB=AD(cmt)`

  Và: `AC` là cạnh chung

  Và: `BC=DC` 

  `=>ΔABC=ΔADC(c-c-c)`

  0
  2022-04-08T08:12:18+00:00

  Xét $ΔBHC$ và $ΔDHC$:

  $BH=DH(gt)$

  $\widehat{BHC}=\widehat{DHC}=90^o$

  $HC$:chung

  ⇒ $ΔBHC=ΔDHC(c-g-c)$

  ⇒ $BC=DC$ (2 cạnh tương ứng)

      $\widehat{BCH}=\widehat{DCH}$

  Xét $ΔBAC$ và $ΔDAC$:

  $BC=DC(cmt)$

  $\widehat{BCH}=\widehat{DCH}(cmt)$

  $AC$: chung

  ⇒ $ΔBAC=ΔDAC(c-g-c)$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )