Môn Toán Lớp 7 Đề bài : Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (-) trong các câu sau : a) EDC và AEB là cặp góc-. b) BED và CDE là cặp góc – c) CD

Question

Môn Toán Lớp 7 Đề bài : Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau :
a) EDC và AEB là cặp góc…..
b) BED và CDE là cặp góc ….
c) CDE và BAT là cặp góc …
d) TAB và DEB la cặp góc …
e) EAB và MEA la cặp góc ….
g) một cặp góc so le trong khác nhau là ….
h)một cặp góc đồng vị khác nhau lạ …. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-de-bai-em-hinh-4-roi-dien-vao-cho-trong-trong-cac-cau-sau-a-edc-va-aeb-la-cap-goc

in progress 0
Piper 12 tháng 2022-04-08T08:37:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T08:39:25+00:00

  `a,` Đồng vị

  `b,` Trong cùng phía.

  `c,` Đồng vị.

  `d,` Ngoài cùng phía.

  `e,` Kề bù.

  `g,∠EAB` và `∠MEA`

  `h,∠MEA` và `∠tAx`

  mon-toan-lop-7-de-bai-em-hinh-4-roi-dien-vao-cho-trong-trong-cac-cau-sau-a-edc-va-aeb-la-cap-goc

  0
  2022-04-08T08:39:54+00:00

  Đề bài : Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau :

  a)EDC và AEB là cặp góc đồng vị
  b)BED và CDE là cặp góc trong cùng phía
  c)CDE và BAT là cặp góc đồng vị
  d)TAB và DEB là cặp góc ngoài cùng phía
  e)EAB và MEA là cặp góc so le trong
  g)Một cặp góc so le trong khác là MED và EDC
  h)Một cặp góc đồng vị khác là AB và ADC
  #Vote mk CTLHN nhé#

  ~Study well~

  mon-toan-lop-7-de-bai-em-hinh-4-roi-dien-vao-cho-trong-trong-cac-cau-sau-a-edc-va-aeb-la-cap-goc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )