Môn Toán Lớp 7 đề như trong ảnh!

Question

Môn Toán Lớp 7 đề như trong ảnh! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-de-nhu-trong-anh

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2022-08-23T02:36:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T02:38:06+00:00

  Ta có: `3x=2y`

  `⇒x/2=y/3` $(1)$

  `5y=3z`

  `⇒y/3=z/5` $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)⇒$ `x/2=y/3=z/5`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/2=y/3=z/5=(2x)/4=y/3=(3z)/(15)=(2x+y-3z)/(4+3-15)=(288)/(-8)=-36`

  Với `x/2=-36⇒x=-36.2=-72`

  `y/3=-36⇒y=-36.3=-108`

  `z/5=-36⇒z=-36.5=-180`

  Vậy `x=-72, y=-108, z=-180`.

   

  0
  2022-08-23T02:38:10+00:00

  Ta có: 

  3x = 2y ⇒ $\dfrac{3}{2}$ = $\dfrac{y}{x}$ ⇒ $\dfrac{3}{2}$ ⇒ $\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{y}{3}$

  5y = 3z ⇒ $\dfrac{5}{3}$ = $\dfrac{z}{y}$ ⇒ $\dfrac{3}{2}$ ⇒ $\dfrac{y}{3}$ = $\dfrac{z}{5}$

  Vậy ta có $\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{y}{3}$ = $\dfrac{z}{5}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  $\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{2x + y – 3z}{2 . 2 + 3 – 3 . 5}$ = $\dfrac{288}{-8}$ = -36

  ⇒ x = -36 . 2 = -72 ; y = -36 . 3 = -108 ; z = -36 . 5 = -180

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )