Môn Toán Lớp 7 Điểm kiểm tra 15 phút môn toán lớp 7B, được ghi lại như sau: Giá trị ( x) 2 3 5 6 7 8 10 Tần số (n) 3 m 8 7 2 9 n N=? Biết trung bình c

Question

Môn Toán Lớp 7 Điểm kiểm tra 15 phút môn toán lớp 7B, được ghi lại như sau:
Giá trị ( x) 2 3 5 6 7 8 10
Tần số (n) 3 m 8 7 2 9 n N=?
Biết trung bình cộng là 6 và m+n = 7. Tìm m và n? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 11 tháng 2022-03-17T03:09:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-17T03:11:08+00:00

  Đáp án: m=4; n=3

   

  Giải thích các bước giải:

   m+n=7 nên m=7-n

  Trung bình cộng bằng 6 nên:

  $\begin{array}{l}
  \frac{{2.3 + 3.m + 5.8 + 6.7 + 7.2 + 8.9 + 10.n}}{{3 + m + 8 + 7 + 2 + 9 + n}} = 6\\
   \Rightarrow \frac{{3m + 10n + 174}}{{m + n + 29}} = 6\\
   \Rightarrow \frac{{3\left( {7 – n} \right) + 10n + 174}}{{7 + 29}} = 6\\
   \Rightarrow 21 – 3n + 10n + 174 = 6.36\\
   \Rightarrow 7n = 21\\
   \Rightarrow n = 3\\
   \Rightarrow m = 7 – n = 4
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )