Môn Toán Lớp 7 Ghi giả thuyết, kết luận và chứng minh định lý sau: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc

Question

Môn Toán Lớp 7 Ghi giả thuyết, kết luận và chứng minh định lý sau: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc số le trong bằng nhau thì :
a. Hai góc so le trong còn lại bằng nhau
b.Hai góc đồng vị bằng nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 32 phút 2022-07-29T09:40:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T09:42:34+00:00

  Đáp án:5)I can’t stand/be/igrone 6)He doesn’t remember/be/punish/at school 7)I’m looking foward to/be/send/abroad by my company 8)My dog simply loves/be/take/for a walk 9)You’ll never forget/be/teach/by your very first teacher 10)Yesterday I spent two hours/be/show/how to use/the new computer

  5)I can’t stand/be/igrone 6)He doesn’t remember/be/punish/at school 7)I’m looking foward to/be/send/abroad by my company 8)My dog simply loves/be/take/for a walk 9)You’ll never forget/be/teach/by your very first teacher 10)Yesterday I spent two hours/be/show/how to use/the new computer

  Giải thích các bước giải:5)I can’t stand/be/igrone 6)He doesn’t remember/be/punish/at school 7)I’m looking foward to/be/send/abroad by my company 8)My dog simply loves/be/take/for a walk 9)You’ll never forget/be/teach/by your very first teacher 10)Yesterday I spent two hours/be/show/how to use/the new computer

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )