Môn Toán Lớp 7 Giải giúp mik vs ak mik đag cần gấp c.m

Question

Môn Toán Lớp 7 Giải giúp mik vs ak mik đag cần gấp c.m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-giai-giup-mik-vs-ak-mik-dag-can-gap-c-m

in progress 0
Reagan 9 tháng 2022-08-12T11:51:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T11:53:24+00:00

  Đáp án:

  a) Xét ΔMIN và ΔMIP vuông tại I có:

  + MN = MP

  + MI chung

  => ΔMIN = ΔMIP (ch-cgv)

  b)

  Do ΔMIN = ΔMIP nên góc IMN = góc IMP

  Xét ΔMIK và ΔMIE vuông tại K và E có:

  + góc IMK = góc IME

  + MI chung

  => ΔMIK = ΔMIE (ch-gn)

  => MK = ME

  => ΔMKE cân tại M

  c)

  Tam giác MKE và ΔMNP cân tại đỉnh M

  => góc MKE = góc MNP 

  => KE//NP (do có 2 góc đồng vị bằng nhau)

  d)

  $\begin{array}{l}
  M{I^2} + N{K^2} = M{E^2} + N{I^2}\\
   \Rightarrow M{I^2} – M{E^2} = N{I^2} – N{K^2}\\
   \Rightarrow I{E^2} = I{K^2}\\
   \Rightarrow IE = IK\\
  \left( {Do:\Delta MIK = \Delta MIE} \right)\\
  Vậy\,M{I^2} + N{K^2} = M{E^2} + N{I^2}
  \end{array}$

  mon-toan-lop-7-giai-giup-mik-vs-ak-mik-dag-can-gap-c-m

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )