Môn Toán Lớp 7 giúp mik gấp với nha cacban

Question

Môn Toán Lớp 7 giúp mik gấp với nha cacban Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-giup-mik-gap-voi-nha-cacban

in progress 0
Reese 13 phút 2022-07-30T07:35:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T07:36:19+00:00

  Đáp án:

  Bài 2 :

  Vì AB // CD

  => ∠A = ∠ACG = 50° (2 góc so le trong)

  Mà CD // EF

  => ∠GCE = ∠E = 70° (2 góc so le trong)

  Có : ∠ACG + ∠GCE = ∠ACE

  => 50° + 70° = ∠ACE

  => ∠ACE = 120°

  Bài 3 :

  Có : ∠aAB + ∠aAc = 180° ( 2 góc kề bù )

  => ∠aAB + 143° = 180°

  => ∠aAB = 37°

  Mà ∠ABD = 37°

  Từ 2 điều này => ∠aAB = ∠ABD = 37°

  Mặt khác ∠aAB và ∠ABD nằm ở vị trí so le trong

  Từ 2 điều này => a // b

  Lại có : d ⊥ b

  Từ 2 điều này => d ⊥ b 

  mon-toan-lop-7-giup-mik-gap-voi-nha-cacban

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )