Môn Toán Lớp 7 Giúp mik với mik đang cần gấp .

Question

Môn Toán Lớp 7 Giúp mik với mik đang cần gấp . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-giup-mik-voi-mik-dang-can-gap

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-09-24T19:48:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:49:28+00:00

  Đáp án_Giải thích các bước giải:

  Bài 2:

  `a)` Có `(x)/(7)=(y)/(3)` và `x+y=100`

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:

  `(x)/(7)=(y)/(3)=(x+y)/(7+3)=(100)/(10)=10`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=10.7=70\\y=10.3=30\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=70; y=30`

  `b)` Có `(x)/(7)=(y)/(3)` và `x-y=50`

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:

  `(x)/(7)=(y)/(3)=(x-y)/(7-3)=(50)/(4)=12,5`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=12,5.7=87,5\\y=12,5.3=37,5\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=87,5; y=37,5`

  `c)` Có `(x)/(7)=(y)/(3)` và `2x-y=22`

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:

  `(x)/(7)=(y)/(3)=(2x-y)/(2*7-3)=(22)/(11)=2`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=2.7=14\\y=2.3=6\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=14; y=6`

  0
  2022-09-24T19:49:40+00:00

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a)`x/7=y/3=(x+y)/(7+3)=100/10=10`

  `=>x=7.10=70`

  `=> y=3.10=30`

  b)`x/7=y/3=(x-y)/(7-3)=50/4=25/2`

  `x=7 . 25/2=175/2`

  `y=3 . 25/2=75/2`

  c) `x/7=y/3=(2x)/14=(2x-y)/(14-3)=22/11=2`

  `x=7.2=14`

  `y=3.2=6`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )