Môn Toán Lớp 7 Giusp tôi muộn r, làm xong tôi cho ờ mây zing gúp chót nhha!!

Question

Môn Toán Lớp 7 Giusp tôi muộn r, làm xong tôi cho ờ mây zing gúp chót nhha!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-giusp-toi-muon-r-lam-ong-toi-cho-o-may-zing-gup-chot-nhha

in progress 0
Allison 4 tháng 2022-08-23T01:42:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T01:44:42+00:00

  Gọi $x$ là thời gian dự định đi $(x > 0)$

  $\Rightarrow$ Quãng đường: $4x$ km

  Thời gian thực tế đi:

  – Trong $\dfrac15$ quãng đường đầu: $\dfrac15\cdot 4x : 4 = \dfrac{x}{5}$ giờ

  – Trong $\dfrac45$ quãng đường còn lại:

  $\dfrac45\cdot 4x: 3 = \dfrac{16x}{15}$ giờ

  – Tổng thời gian đi thực tế:

  $\dfrac{x}{5} +\dfrac{16x}{15}=\dfrac{19x}{15}$ giờ

  Do thời gian đi thực tế chậm hơn thời gian dự tính $15$ phút $\dfrac14$ giờ

  Ta được phương trình:

  $\dfrac{19x}{15} -x =\dfrac14$

  $\Leftrightarrow x\left(\dfrac{19}{15} – 1\right) =\dfrac14$

  $\Leftrightarrow \dfrac{4x}{15} =\dfrac14$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{15}{16}$ (giờ)

  $\Rightarrow$ Thời điểm bắt đầu đi:

  $11$ giờ $45$ phút $- \dfrac{15}{16}$ giờ = $10$ giờ $48,75$ phút

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )