Môn Toán Lớp 7 h

Question

Môn Toán Lớp 7 h Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-h

in progress 0
Piper 14 phút 2022-07-30T08:50:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:51:31+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   bài 3:

  a,2,5 : 4x = 0,5 : 0,2

    2,5 :4x = 2,5

           4x = 2,5 : 2,5 

           4x = 1

             x = 1/4

  Vậy x = 1/4

  b, 1/5x : 3 = 2/3 : 0,25

      1/5x : 3 = 8/3

      1/5x      = 8/3 . 3

      1/5x      = 8

            x      = 8 : 1/5

            x      = 40

   Vậy x = 40

  c, 1,25 : 0,8 = 3/8 : 0,2x

  ⇒3/8 : 0,2x = 1,25 : 0,8

     3/8 : 0,2x = 25/16

              0,2x = 3/8 : 25/16

              0,2x = 6/25

                   x = 6/25 : 0,2

                   x = 6/5

   Vậy x = 6/5

  0
  2022-07-30T08:51:45+00:00

  a, 2,5 : 4x = 0,5 : 0,2  ( ĐK: x khác 0)

  ⇔ 2,5 : 4x = 2,5

  ⇔ 4x= 2,5 : 2,5

  ⇔ 4x = 1

  ⇔ x = 0,25 (TM)

  Vậy x=0,25

  b, $\frac{1}{5}$x : 3 =  $\frac{2}{3}$ : 0,25

  ⇔ $\frac{1}{5}$x : 3 = $\frac{8}{3}$ 

  ⇔ $\frac{1}{5}$ x = 8

  ⇔ x = 40

  Vậy x=40

  c,1,25 : 0,8 = $\frac{3}{8}$ : 0,2x

  ⇔ $\frac{25}{16}$ = $\frac{3}{8}$ : 0,2x

  ⇔ 0,2x = $\frac{3}{8}$ : $\frac{25}{16}$ 

  ⇔ 0,2x= 0,24

  ⇔x= 1,2

  Vậy x=1,2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )