Môn Toán Lớp 7 Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị: Câu

Question

Môn Toán Lớp 7 Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:
Câu Trả lời
a/ Hiệu của x và y.
b/ Tích của x bình phương với hiệu của x và y.
c/ Tổng của 25 và x.
d/ Hiệu các bình phương của hai số a và b.
e/ Tổng các lập phương của hai số x và y.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 1 năm 2022-04-07T17:40:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T17:41:46+00:00

  a) x-y

   b)  x².(x-y)

  c) 25+x

  d) (a-b)²

  e) (x+y)²

                NHỚ CHO HAY NHẤT NHA

  0
  2022-04-07T17:42:22+00:00

  a) x-y

   b)  x^2.(x-y)

  c) 25+x

  d) (a-b)^2

  e) (x+y)^2

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )