Môn Toán Lớp 7 làm cho mình bài 2 nnhes

Question

Môn Toán Lớp 7 làm cho mình bài 2 nnhes Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-lam-cho-minh-bai-2-nnhes

in progress 0
Brielle 5 tháng 2022-08-23T10:59:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T11:00:35+00:00

  Xét `ΔADC` và `ΔABD` ta có:

  `AB = CD (g t)`

  `AC = BD (g t)`

  `AD` chung

  `⇒ ΔADC =  ΔABD`

  `⇒ ∠ADC = ∠DAB` (`2` góc tương ứng)

  Mà `∠ADC` và `∠DAB` nằm ở vị trí so le trong nên:

  `⇒ AB //// CD (đpcm)`

   

  0
  2022-08-23T11:01:05+00:00

  Đáp án :
  Bài 2.

  Xét `ΔACD` và `ΔDBA` có :

  `AC = BD`

  `CD = AB`

  `AD` là cạnh chung

  `⇒ ΔACD = ΔDBA` `(c.c.c)`

  `⇒ hat{CAD} = hat{ADB}` (2 góc tương ứng)

  mà 2 góc này ở vị trí slt $⇒ AB//CD (Đpcm)$

  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )